คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการ “ทำฟันฟรี ” ในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 59

29 March 2016
457 view

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการ “ทำฟันฟรี” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ถ.อังรีดูนังต์ ติดกับสยามสแควร์)

เปิดรับบัตรคิว ที่คณะทันตแพทย์ฯ
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2188705, 02-2188635

1898087