ปัญหาการมีบุตรยาก

23 February 2012
580 view

เมื่อพูดถึงคำว่า ” ครอบครัว ” ทุกคนย่อมนึกถึงภาพของครอบครัวอันอบอุ่น พ่อ-แม่และลูก ในปัจจุบันมีคู่สมรสจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาการมีบุตรยาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานภาพคู่สมรสนั้นๆ หรือกล่าวง่ายๆก็คือทำให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์นั่นเอง คู่สมรสที่มีปัญหาดังกล่าวจึงต่างพากันเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำ ปรึกษาหรือแม้แต่รักษาด้วยวิธีการที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ในการที่แพทย์จะเลือกใช้วิธีใดในการรักษาก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการมีบุตร ยากของคนไข้แต่ละคู่ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆก่อน อย่างไรก็ตามในทุกวิธีการของการรักษามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การให้ความช่วยเหลือธรรมชาติในการเตรียมไข่และอสุจิที่ดีที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิให้ได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มอัตรา การฝังตัวที่มดลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงมีการนำเอาเทคโนโลยี่ต่างๆมาใช้และเรียกรวมๆว่า เป็น ” เทคโนโลยี่ช่วยการเจริญพันธุ์ ”

สำหรับคู่สมรสในวัยเจริญพันธุ์ที่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาตินั้น 25%จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เองในแต่ละเดือน และ 90%จะสามารถตั้งครรภ์เองได้ภายในเวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตามหนึ่งในสิบของคู่สมรสจะไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ การมีบุตรยากในทางการแพทย์หมายถึงการที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้เองจากการ ร่วมเพศตามธรรมชาติหลังจากอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาอย่าง น้อยหนึ่งปีก่อนที่คู่สมรสมีบุตรยากจะเข้าสู่โปรแกรมการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ก็จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในเบื้องต้นก่อน ซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยที่สามารถตั้งครรภ์ได้เอง โดยไม่ต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยากแต่อย่างไร

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง