แจ้งเด็กหายไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมง อีกข้อกฎหมายที่พ่อแม่ต้องรู้

24 March 2016
4578 view
แต่เดิมเรามักเข้าใจผิดว่าเวลาเกิดเหตุการณ์คนในครอบครัวสูญหายหรือขาดการติดต่อไป ผู้ปกครองหรือญาติจะแจ้งความได้หลังจากสมาชิกในบ้านหายตัวไปเกิน24ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากตามข้อกฎหมายในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ14เรื่อง คนหาย พลัดหลง ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการรับแจ้งความคนหายในปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องหายไปเกินกว่า 24 ชั่วโมง !!! …แต่ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ!!!
หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองหายออกจากบ้านไป สามารถแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้งความได้คือกรณีที่ไม่สมควรแก่เหตุ เช่น การกลับบ้านคลาดเคลื่อนจากเวลาปกติที่เคยกลับเพียง2–3ชั่วโมง เพราะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากผู้หายอาจจะติดธุระ หรือมีเหตุจำเป็นเรื่องอื่น จึงทำให้กลับบ้านช้ากว่าปกติ เป็นต้น หลักการเข้าแจ้งความที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คือ กรณีที่เกี่ยวข้องด้วยความผิดทางอาญา สามารถเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่ที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย หรือสถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้หาย กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่ที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย หรือสถานีตำรวจทุกแห่งที่คาดว่าผู้หายจะอยู่ในท้องที่นั้นๆ กรณีคนหายทั่วไปต้องการแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน สามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้หาย หรือสถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของครอบครัวผู้หาย โดยบุคคลที่สามารถแจ้งความได้
ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเรื่องคนหาย พลัดหลง และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่
1.ผู้บุพการี ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
2.ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
3.ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลของผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ และ
4.สามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเท่านั้น
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา อธิบายขั้นตอนการแจ้งความคนหายไว้ดังนี้
1.พบพนักสอบสวนเพื่อให้สอบถามรายละเอียดและสอบปากคำผู้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของคนหาย
2.เสมียนประจำวันคดีลงบันทึกประจำวัน
3.พนักงานสอบสวนมอบสำเนาบันทึกประจำวันให้แก่ผู้แจ้ง(ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่มอบสำเนาบันทึกประจำวันดังกล่าวให้ ผู้แจ้งความต้องร้องขอ)
4.ให้ผู้แจ้งขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความไว้ด้วย สำหรับการประสานงานเพื่อสอบถามความคืบหน้า
อย่าลืมว่า เมื่อทราบลูก-หลานถูกลักพาตัวไป หรือหายออกไปจากบ้าน ผู้ปกครองต้องแจ้งความทันทีไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมง นำรูปถ่ายปัจจุบันที่ชัดเจนของเด็กและนำพยานที่เห็นเหตุการณ์ ไปแจ้งความด้วย และติดต่อไปที่สายด่วนศูนย์คนหายของตำรวจ1599เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยสอดส่องอีกทางหนึ่ง
เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team
ขอบคุณข้อมูล : https://www.facebook.com/Thaimissing /
                 : http://news.voicetv.co.th/