ความหมาย ของ พันธุกรรม (heredity)

22 February 2012
46498 view

พันธุกรรม

พันธุกรรม (heredity) คือ  สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อ  จากรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะที่เรียกว่ายีนยีนจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ทุกเซลล์และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุ่มจับตัวเป็นเส้นยาว เรียกว่า โครโมโซมลักษณะที่แสดงออก และถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป แบ่งเป็นประเภทคือ ลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ เช่น ลักษณะสีของขนลักษณะมีเขาหรือไม่มีเขา   และลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะทางปริมาณ   เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนประกอบในน้ำนม ลักษณะปรากฏถูกกำหนดโดย อิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

ลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม คืออะไร

กรรมพันธุ์หรือลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปได้  โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ(อสุจิ)ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่(ไข่) ลักษณะต่างๆจากพ่อและแม่จะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูก แต่ใช่ว่าทุกลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะเป็นกรรมพันธุ์ เพราะบางลักษณะอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม เช่น แผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการศัลยกรรมตกแต่งทางการแพทย์ เป็นต้น

เรียบเรียงโดย : พว. นฤมล เปรมปราโมทย์ 
ขอบคุณ : ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

บทความที่เกี่ยวข้อง