เตือนผู้ปกครอง! ระวังเจลลี่ปลอมระบาด!!!

28 January 2016
185 view

เตือนคุณพ่อคุณแม่ ระวังเจลลี่ปลอมระบาด ถ้าเด็กกินเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ ยังไงก่อนซื้อตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ หรือพยายามซื้อในห้างร้านที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น

  • No tag available