ลูกน้อยแข็งแรงได้ ถึงแม้อาจไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้น…ถ้าแม่ผ่าคลอด

17 December 2015
4031 view

ภูมิต้านทานตั้งต้น กับการผ่าคลอด


ภูมิต้านทานตั้งต้น คือภูมิต้านทานแรกเริ่มที่เด็กวัยแรกเกิดทุกคนควรได้รับ โดยธรรมชาติได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ไว้ให้กับแม่ทุกคนเพื่อส่งต่อไปยังลูกน้อยผ่านการคลอดตามธรรมชาติ ช่วงที่ลูกน้อยรอเวลาออกมาลืมตาดูโลกจะสามารถรับจุลินทรีย์สุขภาพภายในช่องคลอดของแม่ และจะพัฒนาไปเป็นระบบภูมิต้านทานตั้งต้นที่จะอยู่กับลูก 5 ปีเป็นอย่างน้อย ขณะที่เด็กผ่าคลอดอาจพลาดโอกาสที่จะได้รับ และเสี่ยงต่อการสร้างระบบภูมิต้านทานตั้งต้นที่ช้ากว่า โดยมีผลวิจัยยืนยันว่า เด็กที่ผ่าคลอดอาจมีโอกาสเจ็บป่วยได้มากขึ้นถึง 20%

แม่ผ่าคลอด ต้องช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ลูกอย่างดีที่สุด


พญ. เสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาล BNH และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ แนะนำว่า 6 เดือนแรกของการให้นมลูก เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของลูกน้อยในการสร้างภูมิต้านทาน การให้ลูกน้อยได้ดื่ม “นมแม่” เป็นวิธีลดความเสี่ยงของการมีพัฒนาการภูมิต้านทานล่าช้าที่ดีที่สุด

โดยในน้ำนมแม่มีองค์ประกอบเสริมสร้างภูมิต้านทานหลายชนิด รวมถึง จุลินทรีย์สุขภาพ (โพรไบโอติก) ที่ช่วยปกป้องลูกน้อยจากการติดเชื้อหรือเจ็บป่วย พร้อมด้วย อาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ (พรีไบโอติก) ที่จะช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพที่ดีขยายจำนวนเพิ่มขึ้นๆ ช่วยให้เด็กวัยแรกเกิดเติบโตได้ดี และทำให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงกลับคืนมา

สำหรับคุณแม่ผ่าคลอดที่ไม่สามารถให้นมลูกน้อยได้หรือมีไม่เพียงพอ การให้นมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สุขภาพและอาหารของจุลินทรีย์ หรือที่เรียกว่า ซินไบโอติก จะสามารถช่วยสร้างจุลินทรีย์ในลำไส้และคืนภูมิต้านทานให้ลูกน้อยได้เช่นกัน

ในปัจจุบันการพัฒนาจุลินทรีย์สุขภาพก้าวหน้าไปมาก หนึ่งในจุลินทรีย์สุขภาพที่โดดเด่นในกลุ่มของบิฟิโดแบคทีเรีย คือ โพรไบโอติก บิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว่ เอ็ม 16 วี ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแบบซินไบโอติก กับใยอาหารของจุลินทรีย์สูตรเฉพาะ กอส แอลซี ฟอส สัดส่วน 9:1 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน การทำงานของระบบทางเดินอาหารที่ดี รวมถึงป้องกันอาการคล้ายหืดหอบลงได้

การดูแลลูกน้อยในยุคที่คุณแม่นิยมเลือกผ่าคลอดจึงเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ ไม่เพียงการให้นมแม่ที่มีคุณค่า หรือเลือกเสริมสร้างภูมิต้านทานตั้งต้นให้ลูกอย่างเหมาะสม ยังรวมไปถึงการมอบความรักความอบอุ่น ดูแลด้านโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อให้ลูกน้อยมีรากฐานด้านสุขภาพที่ดี มีภูมิต้านทานทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอีกด้วย

อ่านต่อที่ : http://bit.ly/HiQkidsclubCsection