การอุ้มบุญ หรือ การตั้งครรภ์แทน

05 January 2017
1805 view

การอุ้มบุญ

ในทางการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ คำนี้จะมีความหมายเฉพาะว่า เป็นการช่วยตั้งครรภ์แทนผู้อื่นซึ่งไม่สามารถอุ้มครรภ์และคลอดบุตรได้ เนื่องจากไม่มีมดลูก การตั้งครรภ์แทนหมายถึงการทำเด็กหลอดแก้ว ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เมื่อได้ไข่จากสตรีผู้มีบุตรยากมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีเธอแล้ว จนเป็นตัวอ่อนที่เหมาะสมก็จะย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกของผู้รับตั้งครรภ์แทน และรอการตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด

ทารกได้รับพันธุกรรมของพ่อแม่เจ้าของไข่และอสุจิ แต่เจริญในครรภ์ของผู้ตั้งครรภ์แทนจนกระทั่งคลอดใน บางประเทศการตั้งครรภ์แทนเป็นเรื่องไม่ถูกกฎหมาย มีแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดมาก ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในประเทศไทยหลายโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ ผู้ที่ไม่มีบุตร ต้องการตั้งครรภ์แทนต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจไม่มีค่าจ้างตอบแทนหญิงที่ทำการตั้งครรภ์แทน เพราะผิดกฎหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง