วิธีการย้ายตัวอ่อน

05 February 2012
1559 view

การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกทำได้ง่ายและไม่เจ็บปวด เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) เมื่อแพทย์ใส่เครื่องมือถ่างช่องคลอด (vaginal speculum) เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะใส่ท่อพลาสติกขนาดเล็กมากที่มีตัวอ่อนบรรจุอยู่ภายในเข้าไปผ่านปาก มดลูกเข้าสู่โพรงมดลูก

หลายคนคิดว่ามดลูกคงมีลักษณะดังที่เคยเห็นจากภาพจำลอง ภายในเป็นโพรง เมื่อย้ายตัวอ่อนเข้าไปแล้วตัวอ่อนสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยรอบและอาจตกออก มาภายนอกได้ แต่ความเป็นจริงคือ เยื่อบุโพรงมดลูกจะบุโพรงมดลูกไว้ ผนังด้านหน้าและผนังด้านหลังของโพรงมดลูกจะแนบติดกันเหมือนการนำแผ่นสไลด์ สองแผ่นมาประกบติดกัน หรือเหมือนขนมปังทาแยม 2 แผ่นประกบติดกัน ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายเมล็ดแรสเบอร์รี่วางอยู่ระหว่างกลางส่วนที่ประกบกัน นั้น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรตัวอ่อนก็จะไม่หลุดออกมาง่ายๆ