คลิป พัฒนาการทารกในครรภ์

14 September 2015
3897 view

พัฒนาการทารกในครรภ์ตลอด 9 เดือน

ตั้งแต่ปฎิสนธิ ตลอด 9  คุณแม่ดูจากคลิปนี้ เพียงแต่ 4 นาทีก็รู้ทั้งหมดเลยว่าหนูน้อยนั้น อยู่อย่างไร