ของเล่นที่ดีที่สุดของลูก

03 September 2015
698 view

เด็กแรกเกิด – 6 ปี เป็นวัยที่ต้องการ ของเล่น ซึ่งของเล่นแต่ละช่วงวัยเด็กจะมีความชอบแตกต่างกันออกไป ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงอายุนั้นๆ ถึงแม้ว่าเด็กๆจะมีของเล่นอยู่มากมายหลายอย่างในมือแล้ว ยังไม่พอ เพราะขาดคนเล่นด้วย คนเล่นด้วยนั้นยากนักที่จะถูกใจ แต่หากเป็นคนในครอบครัวยอมเป็นของเล่นที่มีชีวิตให้กับเขา เด็กๆจะดีใจที่สุด เพราะ คุณพ่อ คุณแม่ คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูก …. ของเล่นที่เปลี่ยนโหมดได้หลากหลาย ของเล่นที่สามารถพูดโต้ตอบเขาได้ ของเล่นที่บอกวิธีเล่นได้ด้วย ของเล่นที่กอดกันไปเล่นกันไปด้วย และของเล่นที่แบตไม่หมดเล่นได้ 24 ชั่วโมง ยกเว้นในวันที่หมดอายุขัย ก่อนจะถึงวันนั้น เรามาเป้นของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกกันค่ะ