เพลงหนึ่งเดียวคือแม่ … ซาบซึ้งสุดประมาณ อยากให้ทุกคนได้ฟัง

10 August 2015
180 view

ความงดงามของบทเพลง เพลงนี้ อุทิศให้กับผู้ที่เป็นแม่ทุกคน

อันพระคุณแม่นับคณา เกินกว่ายากหาไหน
พสุธาที่กว้างไกล ยังไม่เท่าแม่นี้
รวมแผ่นฟ้ามหานที พระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่า
ยามแม่อุ้มท้อง แสนทรมา
เมื่อลูกเกิดมา แม่นั้นยินดี
ยามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้
ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวี
ยามหิวคราใดแม่ให้ห่วงหา
ป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีดิ์
พระคุณแม่นั้น อนันต์เหลือที่
ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้
แม่ทนอ่อนล้า เลี้ยงมาจนใหญ่
แม่ยอมเหนื่อยกาย หาเงินส่งเสียให้เรียน
จงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่าน ก่อนบั้นปลาย
แม่เปรียบดังเหมือนร่มไทรใบแก่แผ่เหนือเศี­ยร
วัยผ่านพ้น สักวันคงเปลี่ยน
คอยหมั่นเพียร เยี่ยมเยียนเมื่อท่านชรา
แม่คงชะแง้อยากแลเห็นหน้า
แม้ลูกไม่มา แม่คงเจ็บช้ำฤดี
อย่าทิ้งให้แม่ได้แต่หงอยเหงา
มองหาลูกเต้าสักคนไม่มี
อย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา
ท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวี
เลือดในอกนั้น กลั่นจนล้นปรี่
น้ำนมแม่นี้ มีค่านับอนันต์
ผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้าน
แต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียว
ผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับล้าน
แต่ว่าแม่นั้น เห็นมีอยู่แค่คนเดียว

 

  • No tag available