บทความโดย "MamaExpert Team"

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 79 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 79 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 79 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่ให้ทั้งคุณและโทษ บ่งบอกถึงมิตรสหาย เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกลุ สมบัติ มรดก จะมีความสำเร็จที่ไม่คาดคิด หรืออาจได้รับมรดกอย่างไม่คาดฝัน แต่จะ...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 80 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 80 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 80 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกถึงอันตรายหรือภัยพิบัติ ความดุร้าย การถูกครอบงำอยู่ภายใต้อำนาจมืด หรืออำนาจเร้นลับ การถูกกลั่นแกล้งรังแกด้วยอิทธิพลอันธพาล ถูกค...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 81 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 81 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 81 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลง การขาดที่พึ่งพิง ไร้หลักยึดเหนี่ยว กำพร้าพลัดพราก การเดินทางบ่อย การประสบเหตุให้ต้องโยกย้าย ทำให้ขาดความมั่นคงใน...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 82 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 82 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 82 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกถึงความโดดเดี่ยว กำพร้า ความว้าเหว่เงียบเหงาการถูกเบียดบังความดี ความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ความอ่อนไหว อ่อนแอ การเชื่อใจคนง่าย ขาด...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคลตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ  83  แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคลตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 83 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 83 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขคู่ดาวบาปเคราะห์บ่งบอกถึงความรุนแรง การชอบใช้กำลังความก้าวร้าว การทะเลาะวิวาท การตบตีชกต่อย ความใจร้อนบุ่มบ่าม ความเห็นแก่ตัวมักประพฤติผ...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 84 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 84 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 84 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขคู่ศัตรูบ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ มีความสามารถ เชื่อใจคนง่าย มักถูกชักจูงเดินหลงผิดทาง การใช้คำพูดมักไม่สร้างสรรค์ พูดให้ท...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 85 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 85 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 85 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกเหมือนคนหลงทาง ฉลาดแกมโกง เป็นผู้ประมาทเห็นผิดเป็นชอบ ทะเยนทะยาน แต่เพราะความโลภมักเอาแต่ใจ ยึดติดผิดทาง แม้มีโอกาสที่ดีผ่านเ...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 86 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 86 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 86 แปลผลได้ดังนี้    เป็นดาวคู่เสน่ห์หาบ่งบอกถึงความสำเร็จ ความสุขทางโลกทั้งดีและร้าย แต่จะพ่ายแพ้เพราะคาวโลกีย์ ความรักโดดเด่นเป็นที่ร่ำลือ นำพาชีวิตมัวเมาลุ่มหลง...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 87 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 87 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 87 แปลผลได้ดังนี้    เป็นดาวคู่มิตรบ่งบอกถึงความโดดเด่นทางด้านสังคม มีเสน่ห์แต่อ่อนไหว ใจร้อนวู่วาม มักใช้อารมณ์นำ ขาดความยับยั้ง ผู้ใหญ่เมตตา เพื่อนพ้องรักใคร่ แต่...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 88 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 88 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 88 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกถึงพลังของความสุขรอบตัว จะมีโชคดีมีความก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึง ถ้ารู้จักควบคุมตนเองไม่ให้หลงทาง ชีวิตจะมีความสุข ถ้าหลงเดินทางผิ...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 89 แปลผลได้ที่นี้

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคงตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อลูก เท่ากับ 89 แปลผลได้ที่นี้

MamaExpert Team 25 October 2017

  ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 89 แปลผลได้ดังนี้    เป็นเลขที่บ่งบอกถึงสติปัญญาความเฉลียวฉลาด ความจำเป็นเลิศ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความมุ่งมั่นสูงชอบโลดโผนท้าทาย จะชนะอุปสรรคเอาตัวรอด...

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดสามสหายเพิ่มพลัง สำหรับทารก 9-12 เดือน

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดสามสหายเพิ่มพลัง สำหรับทารก 9-12 เดือน

MamaExpert Team 24 October 2017

ข้าวบดสามสหายเพิ่มพลัง  ข้าวบดสามสหายเพิ่มพลัง เมนูลูกรักวัย 9-12 เดือน เป็นเมนูเพิ่มพลัง เพราะได้พลังงานมากจากกะหล่ำ ผักขมและ ฟักทอง ที่มีวิตามินมากมายและแร่ธาตุต่างๆ  เช่น วิตาม...

อาหารเสริม โภชนาการเด็ก9-12เดือน เมนูเด็ดเมนูเด็ก

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดไก่วิตามินรวม สำหรับทารก 9-12 เดือน

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดไก่วิตามินรวม สำหรับทารก 9-12 เดือน

MamaExpert Team 24 October 2017

ข้าวบดไก่วิตามินรวม  การที่ลูกน้อยได้รับสารอาหาร วิตามินรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจากผักและผลไม้แล้วนั้น แต่เพื่อให้ลูกน้อยได้สารอาหารอื่นๆ  เพิ่ม วันนี้ Mamaexpert...

อาหารเสริม โภชนาการเด็ก9-12เดือน เมนูเด็ดเมนูเด็ก

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดแครอทถั่วเลนทิล สำหรับทารก 9-12 เดือน

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดแครอทถั่วเลนทิล สำหรับทารก 9-12 เดือน

MamaExpert Team 23 October 2017

ข้าวบดแครอทถั่วเลนทิล หากคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้ Mamaexpert ขอนำเสนอเมนู ที่อุดมไปด้วยโปรตีน  โฟเลต วิตามินดี วิตามินซี วิตามินดี เบต้าแคโรทีน  แล...

อาหารเสริม โภชนาการเด็ก9-12เดือน เมนูเด็ดเมนูเด็ก

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดปลาวิตามินรวม สำหรับทารก 9-12 เดือน

เมนูเด็ด เมนูเด็ก ข้าวบดปลาวิตามินรวม สำหรับทารก 9-12 เดือน

MamaExpert Team 23 October 2017

ข้าวบดปลาวิตามินรวม  หากคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้ Mamaexpert ขอนำเสนอเมนู ที่อุดมไปด้วยโปรตีน  วิตามินซี วิตามินดี เบต้าแคโรทีน  และแร่ธาตุต่าง...

อาหารเสริม โภชนาการเด็ก9-12เดือน เมนูเด็ดเมนูเด็ก