พัฒนาการเด็ก 13 – 18 เดือน และเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

13 February 2018
12315 view

พัฒนาการเด็ก 13 – 18 เดือน

พัฒนาการเด็ก  13 – 18 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะที่เด็กสามารถเดินลากของเล่นหรือเดินลากสิ่งของได้ ผู้ปกครองควรเตรียมอุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม ได้เเก่ รถของเล่นที่มีล้อหรือของเล่นที่สามารถลากเคลื่อนที่ได้ง่ายๆ เเละมีเชือกผูกสำหรับลาก เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหว โดยมีวิธีดังนี้

 1. ผู้ปกครองจับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
 2. ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กเดินต่อไปโดยทําหลายๆ ครั้ง จนเด็กสามารถเดินลากของเล่นเองได้

พัฒนาการเด็ก  13 – 18 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

เด็กวัย 13 – 18 เดือน สามารถขีดเขียนบนกระดาษได้ อุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม ผู้ปกครองควรเตรียม กระดาษ สีเทียนแท่งใหญ่ หรือจะเป็นดินสอ ปากกา สีเมจิกก็ได้ โดยมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาของเด็ก ดังนี้

 1. ผู้ปกครองใช้สีเทียนแท่งใหญ่ขีดเขียนเป็นเส้นๆ ลงบนกระดาษให้เด็กดู
 2. ให้เด็กลองขีดเขียนลงบนกระดาษเอง ถ้าเด็กทําไม่ได้ ให้ผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กเบาๆ ให้จับสีเทียนขีดเขียนเป็นเส้นไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถขีดเขียนเองได้

การกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ผู้ปกครองอาจฝึกผ่านกิจกรรมการเล่นอื่นได้ เช่น ให้เด็กใช้นิ้วมือขีดเขียนบนทราย

พัฒนาการเด็ก  13 – 18 เดือน ด้านการเข้าใจภาษา

เด็กสามารถทำตามคำสั่ง 2-3 คำได้ เเละสามารถตอบหรือบอกชื่อสิ่งของได้ถูกต้อง มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการ คือ ลูกบอล ตุ๊กตา รถของเล่น (อาจเป็นสิ่งของที่เด็กกำลังถือหรือเล่นอยู่ก็ได้) โดยมีเทคนิกวิธีการดังนี้

 1. ผู้ปกครองฝึกเด็ก ขณะที่เด็กกำลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่
 2. ถ้าเเม่เป็นคนทำกิจกรรม ก็สั่งเด็กว่า “ส่งของให้เเม่”และมองหน้าเด็ก
 3. ถ้าเด็กทําไม่ได้ ให้เเม่จับมือเด็กให้หยิบของใส่มือเเม่แล้วพูดว่า“ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มทําได้เเล้ว ให้ใช้คําสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นสั่งอื่นๆ เพิ่ม เเล้วเริ่มทำกิจกรรมบอกชื่อ
 4. ใช้สิ่งของหรือของเล่นที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา นม ลูกบอล เป็นอุปกรณ์
 5. ผู้ปกครองหยิบของให้เด็กดู เเล้วถามเด็กว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ
 6. ถ้าเด็กไม่ตอบ ให้ผู้ปกครองบอกเด็กและให้เด็กพูดตาม เพื่อที่จะให้เด็กจำชื่อสิ่งนั้นๆได้ แล้วถามซํ้าให้เด็กตอบเอง

กิจกรรมการฝึกให้เด็กตอบหรือบอกชื่อสิ่งของ ผู้ปกครองสามารถฝึกเด็กได้ในทุกๆสถานการณ์ หรือตามสถานที่ต่างๆได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาให้เร็วขึ้น

พัฒนาการเด็ก  13 – 18 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะที่เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ได้มากขึ้น ด้วยบทบาทสมมติกับสิ่งของ 2 อย่างขึ้นไป เช่น เล่นแปรงฟันตุ๊กตา มีอุปกรณ์ที่ช่วยการกระตุ้นพัฒนาการดังนี้ ตุ๊กตาผ้า หวี ถ้วย ช้อนเล็ก แปรงสีฟัน โดยมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองเเละสังคมผ่านกิจกรรมดังนี้

 1. ผู้ปกครองเล่นบทบาทสมมติร่วมกับเด็ก โดยหัดให้เด็กรู้จักช่วยเหลือผ่านกิจกรรมสมมติ เช่น แปรงฟันให้ตุ๊กตา เล่นป้อนอาหารให้ตุ๊กตา หวีผมให้ตุ๊กตา เป็นต้น
 2. ถ้าเด็กยังทําไม่ได้ ผู้ปกครองจับมือเด็กให้ทําตามจนเด็กเล่นได้เอง

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ผู้ปกครองสามารถฝึกร่วมกับการดำเนินชีวิตประจําวันได้ เช่น การเก็บของเล่นเข้าที่ โดยผู้ปกครองทำให้เด็กดูก่อน เเล้วสอนให้เด็กทำตาม เเต่ละกิจกรรมผู้ปกครองควรบอกเหตุผลในการทำสิ่งนั้นๆให้เด็กรับรู้เเละเข้าใจ เป็นกระตุ้นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น การหวีผมให้ตุ๊กตาจะทำให้ผมของตุ๊กตาสวย การเเปรงฟันจะทำให้ฟันสวย การเก็บของเล่นเข้าที่จะทำให้ห้องสะอาด เป็นต้น

การกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆของลูก เป็นสิ่งที่คุณแม่หรือผู้ปกครองทุกคนควรตระหนัก และทำอยู่เสมอ หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่า ลูกมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย และได้ทำการกระตุ้นแล้วไม่ก้าวหน้า ควรพาลูกรักไปพบกุมารแพทย์ใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำและเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการลูกรักเพิ่มเติม Mamaexpert สนับสนุนให้คุณแม่ทุกบ้าน ติดตามพัฒนาการลูกในทุกช่วงวัยค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง  :

1. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง.เข้าถึงได้จาก http://thaichilddevelopment.com/13-18month.php .[ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

2.Your Baby's Developmental Milestones 12-24 month.เข้าถึงได้จาก. https://goo.gl/EdRR2g.[ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

3.Your toddler's development.เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/CLLcSK . [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

บทความที่เกี่ยวข้อง