อาการโรคเบาหวาน ในคนท้องเป็นอย่างไร เช็คก่อน รู้ทัน รักษาได้เร็ว

21 March 2022
2411 view

โรคเบาหวาน ในคนท้อง

.

.

หากพูดถึงโรคเบาหวานเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงจะรู้จักกันดี แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและรู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอาหารการกินทุกวันนี้มีรสหวานมันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ด้วย ซึ่ง โรคเบาหวาน เกิดจากภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ โดย อาการโรคเบาหวาน เป็นอย่างไร คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้เอาไว้ เพราะหากรู้เร็ว ก็จะรักษาได้เร็ว ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์นั่นเอง

อาการโรคเบาหวาน ในคนท้องเป็นอย่างไร

เบาหวานขณะตั้งครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนยิ่งเป็นคุณแม่ที่มีรูปร่างอ้วนและประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวานยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน คุณแม่หลายคนมักเผชิญโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในช่วง 22 – 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ โดยภาวะโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มักไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ ส่วนใหญ่แพทย์จะพบภาวะเบาหวานจากการตรวจระดับเลือดหรือปัสสาวะของคุณแม่ตั้งครรภ์ แต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์บางรายมักจะแสดง อาการเบาหวาน ออกมาอย่างเช่น

  • ปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติ
  • ปากแห้ง มีอาการกระหายน้ำบ่อย
  • หากระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  • มีอาการคล้ายคลึงกับกำลังแพ้ท้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจน หากพบว่ามี อาการโรคเบาหวาน เร็วจะได้ปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

การตรวจเบาหวานในคนท้อง

เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แพทย์จึงต้องตรวจหาภาวะอาการโรคเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์จากการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยในช่วงแรกของการตั้งครรภ์แพทย์จะทำการตรวจประเมินความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • ตรวจคัดกรองด้วยการชักประวัติคุณแม่ตั้งครรภ์และคนในครอบครัว ถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และวัดค่าดัชนีมวลกายว่ามีมากกว่า 30 หรือไม่ เพื่อที่จะได้คัดกรองความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด อาการเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์
  • ในกรณีแพทย์ตรวจพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์สูง แพทย์จะให้ผู้ป่วยทำการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล โดยแพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลของคุณแม่ตั้งครรภ์หลังอดอาหารมาแล้วอย่างน้อย 8 ชั่วโมง จากนั้นแพทย์จะให้ผู้ป่วยดื่มสารละลายกลูโคส แล้วทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอีก 2 – 3 ครั้งในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อดูว่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติหรือไม่
  • สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์แพทย์จะทำการตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์อีกครั้งในไตรมาสที่ 2 คือในช่วง 24 – 28 สัปดาห์หากพบว่ามี อาการโรคเบาหวาน จำเป็นจะต้องเขาตรวจใหม่ซ้ำอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ โดยแพทย์จะตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและอาจให้คุณแม่ตั้งครรภ์ระวังควบคุมระดับน้ำตาลในแต่ละวันร่วมด้วย

ดูแลตัวเองเมื่อเป็นเบาหวาน

เมื่อรู้ว่ามี อาการโรคเบาหวาน คุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ไม่อันตรายต่อร่างกาย จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.ควบคุมอาหาร

ควบคุมอาหารเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นการรักษาจะไม่ได้ผลถ้าคุณแม่ไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีพอ และอัตราการเสียชีวิตของเด็กในครรภ์ก็จะมีสูง และอันตรายที่เกิดกับคุณแม่ก็จะมากขึ้นด้วย คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มี อาการโรคเบาหวาน สามารถทานอาหารให้ครบ 3 มื้อเหมือนคุณแม่ทั่วไป แต่จะต้องควบคุมให้ได้อย่างเหมาะสม โดยการลดอาหารจำพวกคาโบไฮเดรต รับประทานข้าวซ้อมมือ ขนมปังไม่ขัดสี เพิ่มอาหารโปรตีนไขมันต่ำผักผลไม้หลากหลายขึ้น ผลไม้ให้เลือกทานผลไม้สดที่มีรสไม่หวานแทนน้ำผลไม้ ลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่เกลือสูง และอาหารที่มีไขมันสูงเป็นต้น

2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายมีความสำคัญกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดภาวะดื้อต่อยาอินซูลินทำให้ความต้องการอินซูลินมีน้อยลง คุณแม่ตั้งครรภ์ อาการเบาหวาน จำเป็นจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เช่นการออกกำลังกายเบาๆ ในท่าที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นการเดิน การแกว่งแขน การวิ่งเหยาะๆ การว่ายน้ำ หรือโยคะในท่าที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

3.เข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลตามแพทย์นัด

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคเบาหวานจะต้องมารับการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์นัด เพื่อประเมิน อาการของโรคเบาหวาน สุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ รวมทั้งตรวจระดับน้ำตาลเพื่อแพทย์จะได้ประเมินและปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม

4.หากมีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มี อาการโรคเบาหวาน หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างเช่น มีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักขึ้นเร็ว ท้องไม่โตขึ้น ทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลง หรือหยุดดิ้น ให้รีบไปพบแพทย์ด่วนเลย เพราะอาการเหล่านี้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษในระหว่างตั้งครรภ์นั่นเอง

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นอีกหนึ่งโรคที่คุณแม่ตั้งครรภ์มักจะพบเจอในช่วงของการตั้งครรภ์ หากพบว่ามี อาการโรคเบาหวาน เร็วก็จะสามารถดูแลรักษาให้ปลอดภัยได้ คุณแม่ตั้งครรภ์จึงต้องเข้ารับการฝากครรภ์ให้เร็วเพื่อตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลเป็นประจำ เพราะหากรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้เร็วขึ้นปลอดภัยทั้งแม่และทารกในครรภ์

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. วิธีทดสอบเบาหวานขณะตั้งครรภ์

2. เบาหวานขณะตั้งครรภ์ แม่ท้องต้องระวัง!!

3. เบาหวานในเด็ก ลูกน้อยก็เป็นได้ โรคที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม

เรียบเรียงโดย : Mama Expert Editorial Team