วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมความหมายของตัว E

18 September 2020
5878 view

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

แม่ๆ รู้หรือไม่ว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เลยจ้าเพียงใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามนี้

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th
2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล"
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้
E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
E04 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด
E05 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน
E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ์
E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ์
E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560
E19 : ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์
E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด
E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
E24 : ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย
EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร

- หากขึ้นสถานะ E จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- แต่หากขึ้นสถานะ EX ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ให้รอเงินโอนเข้าบัญชี

คงหายสงสัยกันไปบ้างแล้วนะคะ ว่าแต่ละ E ที่ขึ้นมานั้นหมายความว่าอะไร และเราเองต้องดำเนินการอย่างไร หวังว่าข้อมูลที่ Mamaexpert นำมาฝากวันนี้จะมีประโยชน์กับแม่ๆ นะคะ 

บทความแนะนำเพิ่มเติม
1. ตอบชัดๆ เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62 ได้ตอนไหน?
2. เกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครลงทะเบียนได้บ้าง เรื่องนี้คุณแม่ไม่รู้ ไม่ได้
3. ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564

เรียบเรียงโดย Mamaexpert Editorial Team 

ขอบคุณข้อมูล : แฟนเพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน