คอลเกตจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

13 January 2020
938 view

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bright Futures) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

และในครั้งนี้ทางโครงการได้จัดประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (Bright Smiles Bight Futures) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๖ พร้อมทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผ่านการวาดภาพในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๖-๙ ปี ผลงานที่ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนของเด็กไทยร่วมเข้าประกวดแข่งขันรายการ  “My Bright Smile Global Art Contest " ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินปี ๒๔๖๔ ที่ทางคอลเกตจะแจกจ่ายไปทั่วโลก

ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินดังนี้

  • ดร.ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
  • ตัวแทนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๒ ผลงาน จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดที่สหรัฐอเมริกา           

โดย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ณัฐชยาภรณ์ ดอกพิกุล อายุ 9 ปี ป.3 โรงเรียนบ้านหนองดุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ. ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์ อายุ 6 ปี ป.1 โรงเรียนนธิดานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ .. ปริตต์ สระแก้ว อายุ 9 ปี ป.4 ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม

  • RcO9bN.jpg