หลักการตั้งชื่อลูกวันจันทร์ อักษรที่เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์

09 December 2016
30115 viewเด็กที่เกิดวันจันทร์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันจันทร์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันอังคาร) มีเสน่ห์พื้นฐานอยู่ที่ใครเห็นก็เมตตาเอ็นดู มีคนพร้อมอุปถัมภ์ มักเป็นคนมีจริตมารยาท เจรจาด้วยถ้อยคำไพเพราะ ยิ้มง่ายสดใส แต่ลึกๆ เป็นคนขี้เหงา ชอบให้คนเอาใจ ชอบเพ้อฝัน เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หลักการตั้งชื่อของลูกที่เกิดวันจันทร์ เพื่อเสริมศิริมคลยึดหลักตามนี้

อักษรต้องใช้และอักษรต้องเลี่ยงของคนวันจันทร์

อักษรที่เป็น “บริวาร”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “อายุ”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักimษรที่เป็น “เดช”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “ศรี”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “มูละ”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “มนตรี”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”หมวดสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

ความหมายของตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อของ

  • อักษรที่เป็นบริวารบาร คือ มีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน
  • อักษรที่เป็นอายุ คือ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน
  • อักษรที่เป็น เดช คือ วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี
  • อักษรที่เป็นศรี คือ ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี
  • อักษรที่เป็นมูละ คือ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต
  • อักษรที่เป็นอุต สาหะ คือ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง
  • อักษรที่เป็นมนตรี คือ มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น
  • อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย