การอ่านนิทานให้เด็กฟัง

06 March 2012
1902 view

การอ่านเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งกับผู้ใหญ่ เอง และหนูน้อยที่ได้รับฟังเรื่องราวจากการอ่าน การอ่านออกเสียงจากหนังสือนิทานยังมีส่วนสำคัญในการสร้างทักษะทางภาษาให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

เด็กบางคนติดนิสัยต้องให้ผู้ใหญ่อ่านนิทานให้ฟังก่อนเข้านอน ถ้าเจอเด็กแบบนี้เข้าก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะฝึกทักษะการอ่านการเล่านิทานให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ

มีข้อแนะนำจากมูลนิธินีเมอร์ ในสหรัฐอเมริกา บอกเคล็ดวิธีในการอ่านหนังสือให้เด็กฟังไว้ว่า ควรตั้งกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ในแต่ละวัน เช่น อ่านนิทานก่อนส่งเด็กเข้านอน

ถ้าหากเด็กขอให้อ่านหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษ ก็จงอ่านให้เขาหรือเธอฟังเสีย แม้ว่าจะเป็นเล่มเดียวเล่มเดิมกับที่เคยอ่านเมื่อคืนก่อนก็ตาม ค่อยๆ อ่านไปช้าๆ เพื่อคนฟังจะได้ตั้งใจฟังอย่างเข้าใจ

ผู้ใหญ่คนอ่านควรจะแสดงอารมณ์ออกมาให้มากสักหน่อย อาจจะใส่อารมณ์ในน้ำเสียงที่อ่านออกมาให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ระหว่างที่อ่านควรจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นผู้ฟัง อาจจะชวนให้ปรบมือ ร้องเพลง หรือใช้หุ่นมือเข้ามาช่วยในการอ่านด้วย หรืออาจแทนชื่อของเด็กด้วยชื่อของตัวละครในเล่มนั้น

ชี้ชวนให้เด็กดูภาพแล้วลองถามเด็กดูว่ารูปภาพนั้นเรียกว่าอะไร หรืออาจถามคำถามอื่นให้มากสักหน่อย เด็กจะได้รู้จักคิดและจินตนาการ