โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ : โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ เขต บางกะปิ

29 July 2016
4581 view

โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ เขต บางกะปิ

โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ได้เตรียมสถานที่ อาคารต่างๆให้สะอาด เป็นระเบียบสวยงามมั่นคง ปลอดภัยทันสมัย

ประกอบไปด้วยห้องเรียนของแต่ละชั้นปี ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

ที่ตั้ง : 185/163 ถ.นวมินทณ์8 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ใช้หลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษา เป็นหลักสูตรการบูรการ การเรียนวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาว์ความพร้อม อีกทั้งบูรณาการสังคม และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนเน้นผู้เรีย นเป็นสำคัญดังนี้

  • เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
  • ด้านความพร้อมเน้นกิจกรรม 6 กิจกรรม
  • มีโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โดยจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์
  • มีการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
  • กิจกรรมเสริม มี ดนตรี (คีย์บอร์ด) ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์

โรงเรียนอกชน ประเภท สามัญศึกษา

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น 1.ระดับอนุบาล

ค่าเทอม : สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์

รางวัลและการรับรอง :  -

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

เบอร์โทรศัพท์ :  02 377 9365 - 6

เบอร์แฟกซ์ -

เวปไซต์ :   http://www.wantip.ac.th/

อีเมล์ :  [email protected]

รูปภาพบรรยากาศและกิจกรรมของโรงเรียน

เรียบเรืยงโดย  : Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก :  แฟนเพจ http://www.wantip.ac.th/