7 วิธีพัฒนา EQ เสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้กับลูกรัก

24 July 2023
472 view

7 วิธีพัฒนา EQ

.

.

พัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัยของลูกน้อยย่อมเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านพึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านสติ หรือ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ซึ่งในส่วนของพัฒนาการเด็กทางด้านอารมณ์นี้มีนิยามว่า “ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. หรือ Emotional Quotient” ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งด้านที่เกิดจากการเลี้ยงดูและการส่งเสริมของคนรอบตัวลูกน้อยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ สำหรับบทความนี้เราจึงขอพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบกับ 7 วิธีพัฒนา EQ เสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้กับลูกรักของคุณ

แนะนำ 7 วิธีพัฒนา EQ เด็ก

พัฒนาการเด็กหรือความฉลาดในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์เป็นสิ่งที่สามารถสร้างและพัฒนาขึ้นได้จากคนรอบตัวลูกน้อยโดยส่วนใหญ่ ส่วนนี้เราขอพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบกับ 7 วิธีพัฒนา EQ เด็ก ดังนี้

1. การเลือกสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวที่ดีให้กับลูกน้อย เพราะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์ของลูกน้อยนั้นมีผลมาจากคนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว หากคุณพ่อคุณแม่เลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับลูกน้อยย่อมเป็นวิธีพัฒนา EQ ที่ดีวิธีหนึ่งเลย

2. การฝึกให้ลูกน้อยรู้จักกับอารมณ์ของตนเอง ในผู้ใหญ่บางท่านส่วนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากคุณพ่อคุณแม่สามารถทำให้ลูกน้อยกิดความเข้าใจในอารมณ์ของตนได้แล้ว เมื่อลูกน้อยโตขึ้นจะสามารถฝึกในขั้นของการหาที่มาของอารมณ์นั้น ๆ แล้วทำให้ลูกน้อยเกิดความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นได้ ส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีการหรือสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อยได้ด้วย

3. การฝึกให้ลูกน้อยรู้จักการรอคอย ซึ่งนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของผู้คนในโลกยุคดิจิตอล เพราะในยุคดิจิตอลนี้ทุกอย่างมักรวดเร็วเสมอ เมื่อเกิดความขัดข้องขึ้นก็มักนำมาซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการฝึกให้ลูกน้อยรู้จักการรอคอยจะช่วยให้ลูกน้อยเข้าใจการควบคุมอารมณ์ การเลือกวิธีปฏิบัติตนได้ ส่วนนี้จึงนับเป็นวิธีพัฒนา EQ ที่เหมาะกับยุคนี้เลย

4. การให้ลูกน้อยงดโซเชียลหรือจำกัดเวลาการใช้โซเชียล แล้วหันมามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแทน ซึ่งโซเชียลเหล่านั้นมักไม่มีการแสดงอารมณ์โต้ตอบได้ แต่หากเป็นคนรอบข้างลูกน้อยจะได้ฝึกการจัดการและการควบคุมอารมณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

5. การมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่ลูกน้อย จัดเป็นวิธีพัฒนา EQ ที่ดูเป็นการกระทำที่ง่าย แต่อันที่จริงแล้วความรักและความอบอุ่นที่ลูกน้อยได้รับนี้ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรใช้คำว่ารักไปบังคับหรือผูกมัดลูกน้อย

6. ฝึกให้ลูกน้อยตัดสินใจด้วยตัวเอง แล้วรอผลของการตัดสินใจนั้น ๆ ปรากฎ ซึ่งเป็นวิธีพัฒนา EQที่เป็นการต้องใช้ทั้งความคิดและอารมณ์ประกอบกัน ทำให้ลูกน้อยได้ฝึกถึง 2 ความฉลาดในคราเดียวเลย

7. การเป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ต้นแบบให้แก่ลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ และมีต้นแบบแห่งความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้ลูกน้อยสามารถเลือกที่จะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และให้เหมาะสมกับสไตล์ของลูกน้อยแต่ละคน

ควรเสริมสร้าง EQ ให้กับลูกตั้งแต่วัยไหน

อันที่จริงแล้วนั้นพัฒนาการเด็กมีมาตั้งแต่เมื่อลูกน้อยอยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงสามารถเสริมสร้างได้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์อย่างการพยายามทำใจไม่ให้เกิดความเครียด การหลีกเลี่ยงสถานการณ์แห่งความขัดแย้ง หรือ การเปิดเพลงคลอขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนนี้เมื่อคุณแม่มีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน ลูกน้อยในครรภ์ย่อมได้รับอารมณ์นั้นไปด้วย 

สิ่งที่ควรเลี่ยง เพราะจะทำให้ลูก EQ ต่ำ

หลังจากที่เราทราบว่ามีวิธีเพิ่ม EQ ได้ เราก็มาป้องกันไม่ให้ EQ ของลูกน้อยต่ำลง ซึ่งก็มีดังนี้

  • ไม่ตะคอกหรือเสียงดังกับลูกน้อย ซึ่งเป็นการทำให้เกิดการฝังใจ และเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ลูกน้อยสามารถเรียนรู้และเลียนแบบได้ในอนาคต
  • ไม่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของรูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ลักษณะนิสัย ผลการเรียน เพราะจะเป็นการลดทอนคุณค่าในตัวลูกน้อย เป็นการสร้างความจดจำและแผนที่ลับในสมองที่จะกลายมาเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ในอนาคตได้
  • หลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกด้วยโซเชียล โดยไม่สนใจการปฏิสัมพันธ์ของลูกน้อยกับคนรอบกายเลย
  • หลีกเลี่ยงการมองข้ามความรู้สึกของลูกน้อย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านมองข้ามไป เพราะปัญหาในแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกัน อาทิเช่น การทำดินสอหายที่โรงเรียนจะทำให้ลูกน้อยเกิดความกังวล ความเครียดได้ แต่หากคุณพ่อคุณแม่เข้าไปสอบถาม พร้อมร่วมกันหาสาเหตุ การแก้ไข และการป้องกันร่วมกับลูกน้อย ย่อมทำให้ลูกน้อยสามารถเรียนรู้การใช้อารมณ์หรือการแสดงออกทางอารมณ์ได้
  • การใช้ความรุนแรงในครอบครัว นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้ายแรงมาก เพราะเป็นสิ่งลูกน้อยสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ ในบางรายก็พบว่าหากเด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง เด็กก็มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงตามไปด้วย และทำให้เกิดการแสดงออกหรือการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่แย่มาก

7 วิธีพัฒนา EQ คงกลายเป็นหนึ่งในแนวทางการเลี้ยงลูกน้อยให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์ซึ่งส่วนนี้ย่อมส่งผลดีต่อลูกน้อยในอนาคตอย่างแน่นอน

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. แนวทางการพัฒนา EQ ในเด็กวัยต่าง ๆ

2. เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด ทันโลก ดีพร้อมทั้ง IQ และ EQ

3. เคล็ดลับการเลี้ยงลูก : 12 วิธีเลี้ยงลูกให้ดี EQ สูง เลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี เลี้ยงง่าย

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team