ส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาล ได้ตั้งแต่กี่ขวบ และข้อดีข้อเสียที่ต้องรู้

21 February 2022
8862 view

เตรียมอนุบาล

.

.

คุณแม่ที่มีลูกน้อยก็จะมีเรื่องให้ต้องกังวลและคำนึงถึงค่อนข้างมาก เนื่องด้วยต้องการให้ลูกน้อยของตนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายที่เติบโตสมวัย และด้านจิตใจร่าเริงแจ่มใส ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่หลายคนกังวลกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือ การส่งลูกน้อยเข้าเตรียมอนุบาลนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้คุณแม่ได้เข้าใจกัน

ส่งลูกเข้า เตรียมอนุบาล ได้ตั้งแต่กี่ขวบ

การส่งลูกน้อยเข้าเรียนคงเป็นเรื่องยากสำหรับคุณแม่หลาย ๆ ท่าน ด้วยการส่งลูกน้อยเข้าเรียนก็เหมือนการที่ลูกน้อยออกจากอ้อมอกของคุณในครั้งแรกของชีวิตน้อย ๆ ในปัจจุบันก็มีตั้งแต่การส่งเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ทั้งนี้คุณแม่หลาย ๆ ท่านก็เกิดข้อสงสัยถึงช่วงอายุที่เหมาะสมของลูกน้อยว่ากี่ขวบทางคุณแม่ถึงจะส่งเข้าเตียมอนุบาลได้ ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะไม่สามารถบอกเป็นเวลาที่ตายตัวได้ แต่จะขึ้นอยู่ความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละครอบครัวเสียมากกว่า โดยปกติแล้วการเข้าเตรียมอนุบาลโดยส่วนใหญ่จะรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบ แต่หากครอบครัวไหนที่คุณแม่มีความจำเป็นไม่สามารถดูแลลูกน้อยได้ เช่น ต้องไปทำงาน ก็สามารถส่งลูกน้อยเข้าศูนย์เด็กเล็กได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้จะรับลูกน้อยได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือนเลย ซึ่งส่วนนี้ทางคุณแม่ต้องศึกษาข้อมูลเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด้วย

ข้อดีของการเข้าเตรียมอนุบาล

การเข้าเตรียมอนุบาลของลูกน้อยในช่วงอายุ 3 ขวบ ก็จะมีข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลูกน้อยของคุณจะพบเจอกับบุคคลอื่น ๆ นอกจากบุคคลในครอบครัวทั้งคุณครู คุณครูพี่เลี้ยง หรือ เด็ก ๆ คนอื่น ๆ ที่อยู่ในเตรียมอนุบาลเดียวกัน ส่วนนี้จึงสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเข้าสังคมของลูกน้อยได้ด้วย อีกทั้งการอยู่ร่วมกันกับเด็ก ๆ คนอื่นก็จะช่วยฝึกในส่วนของระเบียบวินัย และ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็จะนำมาซึ่งลักษณะนิสัยความมีระเบียบวินัยและการกล้าแสดงออกนั่นเอง ส่วนลูกน้อยที่มีอายุน้อยกว่า 3 ขวบก็จะเข้าในส่วนของศูนย์เด็กเล็ก ส่วนนี้ข้อดีโดยส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับคุณแม่เพราะคุณแม่จะมีเวลาสามารถไปประกอบอาชีพได้ และช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่ต้องอาศัยการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดีลูกน้อยก็จะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เป็นการฝึกให้ลูกน้อยได้กินและนอนอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความง่ายในการปรับตัวเมื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อเสียของการเข้าเตรียมอนุบาล

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเข้าเตรียมอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นการรวมกลุ่มของเด็ก ๆ ดังนั้นหากมีเด็กสักคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วยก็จะเป็นการง่ายมากที่จะติดมายังลูกน้อยของคุณ เพราะในช่วงวัยเด็กระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ทำให้สามารถรับเชื้อหรือป่วยไม่สบายได้ง่ายตามไปด้วย นอกจากนี้ในช่วงวัยเด็กจะเป็นช่วงที่คุณแม่จะได้ใช้เวลาร่วมกับลูกน้อยเพื่อสร้างความรักความผูกพันธ์และคอยสังเกตพัฒนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากมีความผิดปกติใด ๆ ทางคุณแม่ก็จะสามารถสังเกตและพาเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที หรือ ช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่คุณแม่จะได้ใช้เวลาร่วมกับลูกน้อยมากที่สุดอีกด้วย ในส่วนนี้คุณแม่หลาย ๆ ท่านที่ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กก็จะได้รับคำแนะนำที่เหมือน ๆ กันว่าหากคุณแม่มีเวลาสะดวกในการเลี้ยงดูทางคุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่เลี้ยงลูกน้อยด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดอย่างโรคโควิด 19 เช่นนี้

วิธีเตรียมความพร้อมให้กับลูกก่อนเข้าเรียน

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าการเข้าเตรียมอนุบาล หรือ การเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสมกับสถานการณ์ของครอบครัวคุณ ขั้นต่อมาก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อยของคุณ หากเป็นการเข้าเตรียมที่ลูกน้อยมีอายุประมาณ 3 ขวบ คุณต้องฝึกการสื่อสารให้ลูกน้อยสามารถบอกแก่คุณครู หรือ คุณครูพี่เลี้ยงถึงความต้องการของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเข้าห้องน้ำทั้งการถ่ายหนักหรือการถ่ายเบา การบอกอาการเจ็บป่วยทั้งหลาย หรือ แม้แต่บอกได้ว่าหิว เป็นต้น ส่วนนี้จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับลูกน้อยในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรู้ในความต้องการของตนเอง ส่วนลูกน้อยที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นส่วนการเตรียมความพร้อมของคุณแม่เองซะมากกว่าเพราะคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม มีการชี้แจงกับคุณครูหรือคุณครูพี่เลี้ยงถึงสิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ลูกน้อยแพ้หรืออากัปกิริยาที่บ่งบอกสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกน้อยซึ่งยังพูดไม่ได้ต้องการสื่อสารออกมา ที่สำคัญคือส่วนของน้ำนมที่คุณแม่สามารถปั๊มแล้วใส่ถุงเพื่อนำมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ลูกน้อยของคุณได้ดื่ม

เมื่อคุณพิจารณข้อดี ข้อเสีย การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเตรียมอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว คุณเองก็จะสามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับครอบครัวของคุณได้อย่างแน่นอน

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1.  8 โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ มีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจ

2. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 3 ขวบ คุณแม่ควรชวนลูกทำบ่อยๆ

3. กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 4 ขวบ ช่วยฝึกสมอง และการเรียนรู้ของลูก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team