เผยบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน และ DCL สารอาหารที่พบในนมแม่ ผนึกกำลังพัฒนาสมอง

10 March 2017
2373 view

แอลฟา แล็คตัลบูมิน เป็นที่คุ้นหูของวงการแม่ลูกอ่อน แต่คุณแม่หลายท่านอาจไม่ทราบทั้งหมดเกี่ยวกับแอลฟาแล็คตัลบูมิน ว่า .... มีความสำคัญต่อสมองลูก มากแค่ไหนและ แอลฟาแล็คตัลบูมินที่ว่านี้หาได้จากไหนบ้าง วันนี้เรามาไขปัญหาเรื่องนี้กันค่ะ

จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms. (1) ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน”ว่า สารอาหาร “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาท ช่วยเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาสมอง

(1) Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore 2015: 41 (2)

แอลฟา แล็คตัลบูมิน สารอาหารที่พบในนมแม่

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน คือ โปรตีนคุณภาพที่พบในน้ำนมแม่ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้าง กรดอะมิโนจำเป็น ที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมที่ดีของเด็ก 1 หยดจากน้ำนมแม่ มีโปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก ซึ่งโปรตีนคุณภาพดี จากนมแม่ก็คือแอลฟา แล็คตัลบูมิน เมื่อลูกดื่มแอลฟา-แลคตัลบูมินเข้าไปจะให้กรดอะมิโนจำเป็นชื่อ ทริปโตเฟน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท เซโรโทนิน และ เมลาโทนิน ช่วยใน การควบคุม การนอนหลับ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา ของลูกรัก หากสมองได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างเพียงพอ จะส่งผลต่อการรับส่งสัญญาณภายใน สมองของลูกให้มีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการเรียนรู้รอบด้านอย่างสมวัย

สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่นอกจากแอลฟาแล็คตัลบูมินแล้ว ในน้ำนมแม่ยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และการพัฒนาสมองขอลูก ได้แก่ DCL (DHA Choline Lutein) ผนึก3 สารอาหารสำคัญในนมแม่

ใหม่ ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญ ในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ที่นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกัน 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ &โคลีน, โคลีน & ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก อย่างไรก็ตามยังต้องการ การศึกษาเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ ²

(2) Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95.

เมื่อทราบเช่นนี้แล้วว่า อัลฟาเเลคตัลบูมิน+DCL คือ อาหารบำรุงสมองของลูกรัก คุณแม่มืออาชีพอย่างคุณไม่ควรพลาดตั้งแต่หยดแรกที่ลูกดื่ม และ ลูกควรได้รับนมแม่อย่างน้อย 6เดือน หรือให้นานที่สุด ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก( WHO )และกระทรวงสาธารณสุขไทย เพื่อพัฒนาสมองของลูกรัก