ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคล ชื่อถูกโฉลก ชื่อเพราะๆ สำหรับเด็กหญิงที่เกิดวันอาทิตย์

06 December 2016
146088 view

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ดูดวงคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วอย่างไรก็เป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไมไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

อุปนิสัย เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจำใจ ปัญญาดี อ่อนไหว ใจร้อน รักศักดิ์ศรี รักเกียติ มาก

ดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ตอนเช้า ต้องดิ้นรนอยู่เสมอ ต้องสู้ด้วยความอดทน และ ทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียรติ
ดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ตอนกลางคืน มักเป็นคนสุภาพดี หาญกล้า เชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจเร็ว ปราดเปรียว มีคุณธรรม แต่บางคน ใช้เงินเก่งมีเท่าใดหมด ใจเด็ดเดี่ยว

ชื่อมงคล ชื่อเหมาะสมกับการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสม แต่ถ้าผิวขาว หรือขาวเหลือ ต้องหน้าผาก กว้างจึงจะถือว่าเป็นมงคล ชื่อสำหรับคนวันอาทิตย์มีมากมายนับร้อยนับพันชื่อ แต่วันนี้ mamaexpert ขอแนะนำชื่อเด็กหญิงที่เกิดวันอาทิตย์ที่ไพเราะ ชื่อสวย มีความเป็นมงคล และความหมายดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป้นตัวเลือกในการตั้งชื่อลูกสาว  ดังนี้

 • กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง
 • กาญจนาวดี อ่านว่า กาน-จะ-นา-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
 • กานดาวดี อ่านว่า กาน-ดา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก
 • กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
 • กิตติวรา อ่านว่า กิด-ติ-วะ-รา แปลว่า มีเกียรติอันประเสริฐ
 • เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
 • จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
 • จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
 • ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ฐิติวรดา อ่านว่า ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา แปลว่า มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
 • ณัฏฐณิชา อ่านว่า นัด-ถะ-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์
 • ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี
 • ธีรนาฎ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า หญิงงามที่ฉลาด
 • ธีรนาถ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์
 • นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
 • นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น
 • นันทัชพร อ่านว่า นัน-ทัด-ชะ-พอน แปลว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
 • นาราภัทร อ่านว่า นา-รา-พัด แปลว่า รัศมีอันงดงาม
 • นิดานุช อ่านว่า นิ-ดา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
 • ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค
 • อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
 • นิวาริน อ่านว่า นิ-วา-ริน แปลว่า ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง
 • ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา-ระ-นี แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
 • พิมพกานต์ อ่านว่า พิม-พะ-กาน แปลว่า รูปงามน่ารัก
 • พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
 • พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • วรรณวริน อ่านว่า วัน-วะ-ริน แปลว่า งดงามและประเสริฐ
 • วรินทร์ อ่านว่า วะ-ริน แปลว่า ดีและยิ่งใหญ่วิรชา อ่านว่า วิ-ระ-ชา แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน
 • วิรัญชนา อ่านว่า วิ-รัน-ชะ-นา แปลว่า เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
 • อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง
 • อลีนา อ่านว่า อะ-ลี-นา แปลว่า ว่องไว
 • อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

ชื่อสวยๆเพราะๆที่ Mamaexpert นำมาฝากในวันนี้ คงพอเป็นไอเดียในการตั้งชื่อเจ้าตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมาในเร็ววันนี้นะคะ สำหรับบ้านไหนที่ท้องลูกชายเตรียมชื่อเด็กชายวันอาทิตย์คลิกเลย  >>>  ตั้งชื่อลูกชายวันอาทิตย์

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team