โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ : โรงเรียนบ้านบัวมล เขต บางเขน

29 July 2016
1928 view

โรงเรียนบ้านบัวมล หรือ โรงเรียนบ้านบัวมลเจริญราษฏร์อุทิศ มุ่งส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่าน

โดยคุณครูเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการอ่านแก่นักเรียน ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียน เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  : นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

ที่ตั้ง :  59/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน  : สังกัดสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ประเภท : สามัญ

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา

ค่าเทอม สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์

รางวัลและการรับรอง  -

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2519- 8825

เบอร์แฟกซ์ :  0-2519- 8825

เวปไซต์ : http://school.bangkok.go.th/banbuamon/

อีเมล์  -

รูปภาพบรรยากาศและกิจกรรมของโรงเรียน

เรียบเรืยงโดย Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง