คุณแม่รู้มั้ยว่า ผลวิจัย SEANUTS ชี้ว่าเด็กไทยยังขาดสารอาหาร

07 May 2016
2816 view

จากรายงานภาวะโภชนาการในเด็กไทยของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า เด็กไทยช่วงอายุ 0 – 5 ปีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และขาดสารอาหารมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ ภาวะขาดโภชนาการ (Under nutrition) หรือขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นภัยเงียบที่คุณแม่หลายคนไม่คาดคิด เพราะทำให้สมองของเด็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น พัฒนาการทางกายและสมองล่าช้าไม่สมวัย ผลการเรียนตกต่ำ เจ็บป่วยบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับ “SEANUTS” (The South East Asia Nutrition Survey) ที่ได้ ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 16,744 ราย ช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี พบว่าประชากรวัยเด็กของไทยมีภาวะขาดสารอาหารมากที่สุด และมีไอคิวต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเด็กชาติอื่นในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน อย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

โครงการ SEANUTS คืออะไร ?

โครงการ SEANUTS หรือ South East Asian Nutrition Survey เป็นโครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเชียที่ใหญ่ที่สุด ได้รับความร่วมมือจาก Royal Friesland Campina ซึ่งผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารนมคุณภาพในไทย และสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่โดยได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศอังกฤษ ( British journal of Nutrition ) ผลจากการศึกษาวิจัยได้สำรวจพบสถิติที่สำคัญของเด็กไทย คือ

  • เด็กไทยได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงสมองและร่างกาย ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี ธาตุเหล็ก และสังกะสี ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก ส่งผลให้เด็กไทยเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารมากถึงร้อยละ 60
  • เด็กไทยมีความฉลาดทางด้านสติปัญญา หรือ ไอคิว ( IQ ) อยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับ ประชากรวัยเด็กของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนา
  • การเลี้ยงดูลูกของคนในเขตเมือง ส่วนมากอยู่ในบริเวณที่จำกัด อาศัยอยู่แต่ภายในบ้าน หรือคอนโด โอกาสได้วิ่งเล่นตามธรรมชาติและแสงแดดค่อนข้างน้อย เป็นสาเหตุให้เด็กไทยในเขตเมือง 1 ใน 3 ขาดวิตามินดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน
ผลงานวิจัย SEANUTS กุญแจสำคัญ ช่วยเด็กไทยห่างไกลโรคขาดสารอาหาร

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่งผลให้คุณแม่คนไทย ต้องหันกลับมามองการเลี้ยงลูกของตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเมนูอาหารในแต่ละมื้อ คุณแม่ควรใส่ใจเรื่องภาวะโภชนาการของลูกมากขึ้น เพราะการดำรงชีวิตของครอบครัวในยุคปัจจุบัน คุณแม่ส่วนใหญ่ต้องทำงานควบคู่ไปกับการดูแลลูก จึงไม่ค่อยมีเวลามากนักในการจัดเตรียมเมนูอาหารสำหรับลูก คุณแม่ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะทำอาหารเมนูง่ายๆ เสร็จเร็วๆ แต่ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญการเติบโตของเด็ก ทำให้ลูกเบื่ออาหารที่จำเจ ส่งผลให้ลูกมีลักษณะพฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป กินยาก เลือกกิน เขี่ยอาหาร นานๆเข้าเมื่อ ลูกเบื่ออาหาร และ ลูกไม่กินข้าว ลูกก็จะกลายเป็นเด็กขาดสารอาหารในที่สุด

หากคุณแม่หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของลูกเพียงแค่เล็กน้อย โดยการให้นมเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีสารอาหารครบถ้วนในมื้อที่ลูกทานน้อย ซึ่งแร่ธาตุในนมสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และลดปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กไทยได้ เป็นเรื่องดีมากที่ ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลงานการวิจัยดังกล่าว จึงคิดค้น สารอาหารที่เด็กจำเป็นต้องได้รับอย่างครบถ้วน ออกมาเป็นนมสูตรคิดค้นจากการวิจัย ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 และ โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์

นมสูตรคิดค้นจากการวิจัยคืออะไร ดีอย่างไร

นมสูตรคิดค้นจากการวิจัย คือ นมจากผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 และ โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ ถูกพัฒนาจากผลการสำรวจและวิจัยโครงการ SEANUTS (South East Asian Nutrition Surveys) โครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือกับ Royal FrieslandCampina ประเทศเนเธอร์แลนด์และศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ตรงกับความต้องการทางโภชนาการของเด็กไทยโดยเฉพาะ โดยจะมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการทางสมองของเด็ก อย่างเช่น โอเมก้า 3 6 9 ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและสมองและ ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น นมกล่องเสริมพัฒนาการเด็ก ได้อย่างดี เพราะมีสารอาหารหลักที่สำคัญดังนี้

  • วิตามินดี สูง ช่วยดูดซึมแคลเซียม
  • ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก สูง เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
  • โปรตีน จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  • แคลเซียม เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน
  • ไอโอดีน สูง เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกายและสมอง
  • วิตามินบี 6 และบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

คุณแม่คือคนสำคัญในการเสริมสร้างภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก อย่าปล่อยให้ลูกน้อยไม่ยอมกินข้าวจนกลายเป็นเด็กขาดสารอาหาร รับมือกับ ลูกไม่กินข้าว ลูกเบื่ออาหาร ลูกเลือกกิน ได้ไม่ยากด้วย ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 และ โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ นมดีๆ ที่ลูกดื่มง่าย มาพร้อมกับสารอาหารครบถ้วน อย่าลืมว่า… เด็กควรดื่มนมสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่จำเป็นของเด็กอย่างถูกต้องตามวัยที่ควรจะเป็น ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ โอเมก้า 3 6 9 และ โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ เป็นนมสำหรับเด็กอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับคุณแม่ยุคดิจิตอลอย่างเรา ที่อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีหรืออยากให้ลูกสูงและร่างกายแข็งแรง ซึ่งจากนี้เราไม่ต้องกลัวลูกขาดสารอาหารอีกต่อไปแล้ว

หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณแม่ทั้งหลายที่มีปัญหา เช่น ลูกเบื่ออาหาร หรือ ลูกไม่กินข้าว ก็คงจะพบแนวทางใหม่ๆแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? ดังนั้นถ้าพบเจอคุณแม่ท่านไหนพบปัญหาลูกเบื่ออาหารอีก ก็อย่าลืมแนะนำบทความนี้นะคะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ