รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม BASIS Open House สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง

21 February 2020
348 view

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) หนึ่งในเครือข่ายของ “เบซิส” เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้ปกครองและน้อง ๆ ทั้งครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม BASIS Open House ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับคุณครู Subject Expert (ผู้เชี่ยวชาญรายวิชา) และ คุณครู Learning Expert (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้) ที่จะมาสาธิตการสอน และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเบซิส พร้อมวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้รักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล นอกจากนี้น้องๆ ที่มีอายุ 3-12 ปี ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมศิลปะ ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานอีกด้วย

พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเดินเยี่ยมชมโรงเรียนที่ทันสมัย ปลอดภัย และออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเบซิส ทั้งยังเป็นโรงเรียนปลอดฝุ่นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ Pre Cool Fresh Air ป้องกัน PM 2.5 และส่งออกซิเจนเข้าทุกพื้นที่ภายในอาคาร โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2tLx3kk