มารู้จักภูมิต้านทานตั้งต้นจาก “ซินไบโอติก” ในนมแม่ เพื่อภูมิต้านทานที่ดีของลูกน้อยผ่าคลอด

05 January 2016
2654 view
ภูมิต้านทานตั้งต้น สำคัญกับลูกผ่าคลอด

จากปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนไป ไหนจะมลพิษ สารพัดเชื้อโรค รวมถึงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในการผ่าคลอดที่อาจส่งผลให้ลูกน้อยไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งต้นหรือจุลินทรีย์สุขภาพจากบริเวณช่องคลอดของแม่ ซึ่งได้มีผลวิจัยครอบคลุมเด็กผ่าคลอดกว่า 118,400 คน ใน 8 ประเทศ ยืนยันแล้วว่า เด็กผ่าคลอดจะมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาระบบภูมิต้านทานช้ากว่าเด็กที่คลอดตามธรรมชาติและอาจเจ็บป่วยเป็นโรคภูมิแพ้บางชนิดมากกว่าปกติถึง 20%1

คุณพ่อคุณแม่จึงยิ่งต้องใส่ใจเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีที่สุดให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งยังรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การดูแลโภชนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย และมีพัฒนาการที่ดี

นมแม่มี “ซินไบโอติก” ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้ลูกน้อย

ถ้าอยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงไปจนถึงวันที่เขาเติบโต การสร้างภูมิต้านทานต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆ โดยคุณแม่สามารถเสริมภูมิต้านทานที่ดีที่สุดให้ลูกน้อยได้ด้วยการให้ “นมแม่” ที่มากด้วยคุณค่าสารอาหารและมีซินไบโอติก ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดี

รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่า “การให้ลูกได้ดื่มนมแม่มีส่วนช่วยสร้างภูมิต้านทานที่สำคัญอย่างมากในช่วงแรกของชีวิต เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนต่อการสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับลูก โดยเฉพาะ ซินไบโอติก ที่รวมคุณสมบัติของ โพรไบโอติก (จุลินทรีย์สุขภาพที่ดีต่อร่างกาย) และพรีไบโอติก (อาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพ) ส่งผลช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพเติบโตได้ดี ยับยั้งการเติบโตของเชื้อก่อโรค และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทานให้ลูกน้อยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย”

“แต่สำหรับคุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกหรือจำเป็นต้องให้นมผสม การให้นมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สุขภาพและอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ หรือซินไบโอติก ก็สามารถช่วยสร้างเสริมภูมิต้านทานได้เช่นกัน“

ทั้งนี้ยังมีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่า นวัตกรรม “ซินไบโอติก” สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาภูมิต้านทานในเด็ก โดยรวมคุณสมบัติ โพรไบโอติก บิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว่ เอ็ม 16 วี ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันกับ พรีไบโอติก กอส แอลซี ฟอส สัดส่วน 9:1 จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน รวมถึงลดอาการคล้ายหืดหอบลงได้2

อ่านต่อที่ : http://www.hiqkidsclub.com/c-section/Pages/breastfeeding_immunity.aspx

tip
Remark:

  1. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T, Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disease: meta-analyses. Clin Exp Allergy. 2008;38:634-642
  2. Van de Aa L.B. et al. Synbad Study Group. Synbiotic prevents asthma-like symptoms in infants with atopic dermatitis. Allergy. 2011;66:170-7.

unnamed23