อาการตกขาวในห...

อาการตกขาวในหญิงตั้งครรภ์

ตกขาวในหญิงตั้งครรภ์
ตกขาวในหญิงตั้งครรภ์

ตกขาวในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อผู้หญิงเราตั้งครรภ์ทำให้มาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ฮอร์โมนเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดมีเลือดมาคั่งมากในช่องคลอด ที่คอมดลูก ต่อมต่าง ๆ ในคอมดลูกทำงานมากขึ้น จะมีน้ำไหลออกมาจากช่องคลอด เพิ่มขึ้นมากขึ้น จะมีน้ำไหลออกมาจากช่องคลอดมากขึ้น เมื่อหลุดออกมาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเชื้อแบคทีเรียที่พบเป็นปกติในช่องคลอดของหญิงทุกคน เป็นผลให้เซลล์สลายอาจเกิดให้เซลล์สลายออกเกิดเป็นตกขาวได้ โดยเฉพาะในช่วงท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์

หรืออาจกล่าวได้ว่าตกขาวเป็นปรากฏการที่ปกติ สำหรับผู้หญิงและจะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ หากไม่มีอาการคัน หรือมีสี มีกลิ่นผิดปกติ ก็ไม่น่าที่จะกังวลจนเกินเหตุ

ลักษณะใดที่ผิดปกติ

มีตกขาวปริมาณมากผิดปกติ ออกมาเป็นก้อนเล็ก ๆ สีขาว และมีอาการคัน และมีสีเหลือง ๆ เขียว ๆ เทา ๆ ข้น ๆ หรือเหนียว ๆ ซึ่งแต่ละลักษณะนั้นเกิดจากการติดเชื้อแต่ละประเภทกัน เช่น อาจติดเชื้อของช่องคลอดและ ปากมดลูก หรือเกิดจากการอักเสบติดเชื้อจากเชื้อรา หรือเชื้อพยาธิในช่องคลอด และเชื้อแบคทีเรีย หากคุณสงสัยว่าจะเป็นอาการที่ผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

การดูแลรักษา

ในกรณีใช้น้ำสะอาดล้างตามปกติ เมื่อมีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ ควรเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าคืออวัยวะเพศไปทวารหนัก เพื่อป้องกันการติดต่อที่อาจติดมากับอุจจาระ ไม่ควรซื้อยาเหน็บมาใช้เอง และไม่ควรใช้น้ำยาสวนล้างช่องคลอด ไปพบแพทย์หากสงสัยว่าเป็นอาการผิดปกติ

หากมีอาการคันร่วมกับอาการตกขาว

ในกรณีหากมีอาการคันร่วมกับอาการร่วมกับอาการตกขาว ในกรณีนี้ต้องให้สูติแพทย์ตรวจ ตกขาวในคนตั้งครรภ์นั้น อาจจะเป็นได้ที่เป็นตกขาวธรรมดา หรือตกขาวติดเชื้อ ตกขาวธรรมดานั้นเป็นธรรมชาติของคนตั้งครรภ์ ที่ร่างกายมีฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องคลอด ทำให้ตกขาวมากกว่าปกติ ตกขาวที่มีปริมาณมากขึ้นจะมีน้ำไหลออกมาที่หน้าขาให้เกิดการระคายเคือง เกิดอาการคัน รักษาป้องกันตามปกติ ที่กล่าวแล้วยังไม่พอ เพราะอาจเกิดซ้ำอีก

ส่วนตกขาวอีกอย่างหนึ่งคือตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อของคนท้อง เชื้อที่พบบ่อยได้แก่ เชื้อพยาธิ ตรวจดูด้วยตาและกล้องจุลทรรศน์ก็วินิจฉัยได้ ให้ยาสอดหรือยากินก็หายได้ง่าย ๆ แต่เรื่องนี้อย่ารักษาเอง ให้ไปพบแพทย์ดีกว่า