Zika

แม่ท้องต้องระวัง!!! แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย

แม่ท้องต้องระวัง!!! แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย

MamaExpert 30 September 2016

รูปภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย รอตรวจซ้ำอีก 1 ราย เฝ้าระวัง 1 ราย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงหลังภาย...

Zika เด็กศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา อันตรายของไวรัสซิกา

“ไข้ซิกา” โรคร้ายไร้วัคซีน ส่งผลต่อสมองทำงานผิดปกติ

“ไข้ซิกา” โรคร้ายไร้วัคซีน ส่งผลต่อสมองทำงานผิดปกติ

MamaExpert Team 07 January 2016

Zika คือโรคติดเชื้อไวรัสที่มาจากยุงลาย หรือเรียกอีชื่อว่าไข้ซิกา  เป็นอีกโรคร้ายแฝงเงียบมากับยุง ส่งผลตรงต่อระบบสมอง โดยเฉพาะเด็กในครรภ์ โตช้า แคระแกร็น ไม่ปกติ ไม่ใช่โรคใหม่แต่ไม่คุ้นหูเพ...

Zika เชื้อจากยุงลาย ไข้ซิกา