Udden Infant Death Syndrome

4 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะทารกหยุดหายใจขณะหลับ

4 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะทารกหยุดหายใจขณะหลับ

MamaExpert 10 November 2016

ภาวะทารกหยุดหายใจขณะหลับ ข่าวคราวเรื่องการเสียชีวิตของลูกวัยทารกเพราะนอนท่าคว่ำได้ยินมาเป็นระลอก ๆ สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนทุกครั้ง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ถ้าไม่ใช่เพราะความประมาท...

ท่านอนเด็กที่ปลอดภัย ภาวะทารกหยุดหายใจขณะหลับ Udden Infant Death Syndrome