Sudden Infant Death Syndrome

เด็กควรนอนท่าไหน ถึงจะปลอดภัยที่สุด

เด็กควรนอนท่าไหน ถึงจะปลอดภัยที่สุด

MamaExpert Team 04 August 2014

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในอตีดเกี่ยวกับท่านอนของเด้ก แต่ปัจจุบันแนะนำให้นอนหงายเท่านั้น ยกเว้นแต่มีข้อแนะนำจากแพทย์เป็นบางกรณีเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเสียชีวิตขณะนอนหลับในทารก (su...

Sids Sudden Infant Death Syndrome การนอนของทารก

ท่านอนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ท่านอนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

MamaExpert Team 18 January 2014

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) หรือ “การตายเฉียบพลันในเด็กทารก” พบได้ในทารกอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี เป็นการเสียชีวิตที่ไม่หราบสาเหตุ ไม่สามารถ...

Sudden Infant Death Syndrome ท่านอนทารก ท่านอนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก