Pnuemonia

รู้เท่าทันโรคปอดบวม ปอดอักเสบ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กไทย

รู้เท่าทันโรคปอดบวม ปอดอักเสบ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กไทย

MamaExpert 06 March 2017

โรคปอดบวมในเด็ก (Pneumonia) โรคปอดบวม พบในเด็กมากในเด็กเล็กกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปี โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อย ขาดสารอาหาร และเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังอาก...

โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบในเด็ก Pnuemonia