Nasolacrimal Duct Obstruction

ลูกตาเเฉะ มีขี้ตามากกว่าปกติ อาจเกิดจากปัญหา ท่อน้ำตาอุดตัน

ลูกตาเเฉะ มีขี้ตามากกว่าปกติ อาจเกิดจากปัญหา ท่อน้ำตาอุดตัน

MamaExpert Team 04 April 2014

ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก ตาแฉะในเด็กเล็กเกิดจากภาวะภาวะท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก( (Childhood nasolacrimal duct obstruction) ที่พบบ่อยมาก โดยพบได้อย่างน้อย 6 เปอร์เซ็นต์ของทารกแรกเกิด ลักษณะอาการโดยทั่วไป เด็ก...

การดูแลเมื่อลูกตาเเฉะ ตาติดเชื้อ ตาแฉะ