Hydorcele

ความผิดปกติของอัณฑะ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคุณ

ความผิดปกติของอัณฑะ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคุณ

MamaExpert Team 27 March 2017

ความผิดปกติของอัณฑะ ปัญหาต่างๆในอัณฑะของเด็กทารก หน้าที่ของอัณฑะคือสร้างฮอร์โมนเพศชาย หรือที่เรียกว่าเทสโทสเทอโรน และผลิตอสุจิหรือเซลล์สืบพันธุ์ แต่หากเกิดความผิดปกติขึ้นก็อาจมีปัญหาตามมาภาย...

Hydorcele ความผิดปกติของอัณฑะ ถุงน้ำอัณฑะ