Hemophilia

โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่าย  โรคร้ายที่รักษายาก

โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่าย โรคร้ายที่รักษายาก

MamaExpert Team 04 June 2017

โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่ลูกมีโรคหนึ่งที่มีประวัติยาวนาน รักษาไม่หายทำให้ผู้ป่วยเลือดออกง่ายและหยุดยากไปตลอดชีวิต โรคนั้นก็คือ ฮีโมฟีเลีย  คำถามแรกเมื่อคนเป็นพ่อแม่รู้ว่า ลูกรักของ...

Hemophilia การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์