Ebstein Barr

โรคจูบ เชื้ออันตรายพบในเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

โรคจูบ เชื้ออันตรายพบในเด็ก 2 ขวบขึ้นไป

MamaExpert 26 November 2016

โรคจูบ (kissing disease)คืออะไร ชื่อโรคทุกคนคงสนใจ ที่จริงก็คือ infectious mononucleosis (IM) ซึ่งเกิดจากไวรัส Ebstein Barr หรือย่อว่า EB ไวรัส ติดต่อได้ทางสัมผัสและทางน้ำลาย จากการศึกษาของศู...

โรคจูบ Kissing Disease Ebstein Barr