Cpr

8 ขั้นตอนการนวดหัวใจช่วยชีวิต คุณก็ทำได้

8 ขั้นตอนการนวดหัวใจช่วยชีวิต คุณก็ทำได้

MamaExpert Team 28 August 2015

 คลิป 8  ขั้นตอน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนที่1. เมื่อพบคนนอนอยู่ คล้ายหมดสติ ต้องลองตรวจดูว่าหมดสติจริงหรือไม่ โดยการเรียกและเขย่าตัว เขย่าหรือตบที่ไหล่ ถ้าหมดสติจะไม่มีการโต้ตอบ หรือมีเสี...

Cpr ช่วยชีวิต นวดหัวใจ