ไอคิวต่ำ

เผยงานวิจัยทางการแพทย์ นักมวยเด็กสติปัญญาถดถอย!!!

เผยงานวิจัยทางการแพทย์ นักมวยเด็กสติปัญญาถดถอย!!!

MamaExpert Team 28 October 2015

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมเสวนางานวิจัย “การบาดเจ็บของสมองในนักมวยเด็ก” โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองศาสตรจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ...

ชกมวยเด็ก สมองเสื่อม ไอคิวต่ำ