ไมโคเวฟกับคนท้อง

คลื่นไมโครเวฟอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่

คลื่นไมโครเวฟอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่

MamaExpert Team 04 April 2014

คนท้องใช้ไมโครเวฟได้ไหม อันตรายหรือไ่ม่ในปัจจุบันหลายครอบครัวมักจะมีเตาไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ในครัวด้วย หลายท่านคงจะทราบถึงอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากเตาไมโครเวฟ แต่ทราบหรือไม่ว่าคลื่นแม...

การตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภื รังสีกับคุณแม่ตั้งครรภ์