ไขหนังศีรษะ

ปัญหา ไขที่ศีรษะลูก แก้อย่างไร

ปัญหา ไขที่ศีรษะลูก แก้อย่างไร

MamaExpert Team 20 February 2015

ไขที่ศีรษะลูก เด็กแรกเกิด – 6เดือน มักมีไข แผ่นสีขาวบนหนังศรีษะ บางคน บางๆ บางคนหนาๆ แต่เมื่ออาบน้ำและเช้ดเบาๆก็หลุดออก เวลาผ่านไปไม่นานก็ขึ้นมาอีก ทำให้คุณแม่หลายคนเป้นกังวลกับปัญหา เรื่องไข...

ต่อมไขมันบนศีรษะ ต่อมไขมันบนหัว ต่อมไขมันอักเสบ