ใส่เเพมเพิสขาโก่ง

วิธีทดทดสอบลูกขาโก่ง จริงหรือไม่

วิธีทดทดสอบลูกขาโก่ง จริงหรือไม่

MamaExpert Team 25 March 2014

 ภาวะขาโก่งในเด็ก ( bow legs ) ตามสรีระวิทยาของกระดูกขาเด็กเมื่อแรกคลอดจะโค้งงอเล็กน้อย คุณแม่หลายคนไม่ทราบมาก่อน ลักษณะขาลูกที่คุณแม่มองโก่งนั้นแท้จริงแล้ว เป็นภาวะปกติ เพราะธรรมชาติสร้างมาให...

ขาผิดรูป ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับขาโก่งในเด็ก ลูกขาโก่ง