โรคไข้สุกใส (Chickenpox/varicella)

7 โรคร้ายแรงในเด็กเล็กที่มากับฤดูหนาว

7 โรคร้ายแรงในเด็กเล็กที่มากับฤดูหนาว

MamaExpert 11 November 2016

ฤดูหนาวมาเยือนอีกครั้งแล้ว คุณแม่เริ่มมีงานเข้าให้เฝ้าระวังอีกแล้วค่ะ เพราะฤดูหนาวมีโรคร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังอยู่ 7 โรคด้วยกัน ถึงแม้บางโรค ลูกๆจะได้รับวัคซีนมาแล้ว แต่ก็ไม่100% ว่าหนูน้...

โรคที่มากับฤดูหนาว โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคไข้หวัด (Common Cold)