โรคไขสันหลังไม่ปิดในเด็ก

โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล รู้ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ด้วยการอัลตราซาวด์

โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล รู้ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ด้วยการอัลตราซาวด์

MamaExpert Team 01 February 2015

โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีลอันตรายไหม โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล (Myelomeningocele)โรคประหลาดสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะนานๆจะประสบพบเจอ แต่ทางการแพทย์ พบได้บ่อย ในทารกแรกเกิด ความผิดปกติพบ...

Myelomeningocele โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล โรคไขสันหลังไม่ปิดในเด็ก