โรคไขสันหลังไม่ปิดในเด็ก

โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล (Myelomeningocele)

โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล (Myelomeningocele)

MamaExpert Team 01 February 2015

โรคประหลาดสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะนานๆจะประสบพบเจอ แต่ทางการแพทย์ พบได้บ่อย ในทารกแรกเกิด ความผิดปกติพบใน 2-3 สัปดาห์ ของการตั้งครรภ์ ส่งผลแต่การเจริญเติบโตของตัวอ่อนให้ไม่เชื่อมที่บริเวณหลังส่วนเอว ฉะ...

Myelomeningocele โรคมัยอีโลเมนิ่งโกซีล โรคไขสันหลังไม่ปิดในเด็ก