โรคเลือด

มารู้จักธาลัสซีเมียกันเถอะ

มารู้จักธาลัสซีเมียกันเถอะ

MamaExpert Team 31 December 2011

โรคธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เป็น กรรมพันธุ์ โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีความผิดปกติในการสร้างสารฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เลือด...

การตั้งครรภ์ โรคธาลัสซีเมีย โรคเลือด