โรคเมลิออยด์

โรคเมลิออยโดสิส ภัยร้ายหน้าฝนที่คุณแม่ควรรู้

โรคเมลิออยโดสิส ภัยร้ายหน้าฝนที่คุณแม่ควรรู้

MamaExpert Team 19 September 2017

โรคเมลิออยโดซิสในเด็ก (Melioidosis)   เมลิออยโดซิส (Melioidosis) ที่รู้จักกันในโรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื้อนี้ส...

โรคเมลิออยโดสิส โรคเมลิออยด์ โรคไข้ดิน