โรคออทิสติก

ออทิสติกสังเกตได้ตั้งแต่แบเบาะ

ออทิสติกสังเกตได้ตั้งแต่แบเบาะ

MamaExpert Team 23 May 2014

โรคออทิสติกคืออะไร โรคออทิสติกอยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านทางสังคมและภ...

การรักษาเด็กพิเศษ อาการของออทิสติก เด็กพิเศษ