โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

MamaExpert Team 23 February 2012

ทารกในครรภ์เป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นความผิดปกติในขั้นตอนการสร้างอวัยวะตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดา เด็กที่เกิดมามีชีวิตจำนวน 1,000 ราย จะมีเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 1 รา...

การตั้งครรภ์ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจในเด็ก