โรคหัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์

โรคหัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์

โรคหัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์

MamaExpert Team 18 July 2012

โดยปกติแล้วคนที่วางแผนจะตั้งครรภ์ คุณหมอมักจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนที่จะตั้งครรภ์และเว้นช่วงไม่ให้ตั้งครรภ์หลังจากฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เดือน แต่หากไม่ได้ฉีดก็จะต้องตรวจดูว่ามีภูมิต้านท...

การตั้งครรภ์ ครรภ์ สุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์