โรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง

"โรคหลอดลมอักเสบในเด็ก" ถึงอาการไม่รุนแรง… แต่ก็ไม่ควรละเลย

"โรคหลอดลมอักเสบในเด็ก" ถึงอาการไม่รุนแรง… แต่ก็ไม่ควรละเลย

MamaExpert Team 21 September 2017

โรคหลอดลมอักเสบในเด็ก (Bronchitis in children) โรคหลอดลมอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ซึ่งเป็นท่อที่นำลม หรืออากาศที่หายใจเข้าสู่ปอด ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวมและมีเสมหะอุดหลอดลม ทำใ...

เยื่อบุหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน โรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง