โรคมือเท้าปากเปื่อย

ระบาดอีกแล้ว โรคมือเท้าปากเปื่อย ทุกบ้านต้องระวัง!!!

ระบาดอีกแล้ว โรคมือเท้าปากเปื่อย ทุกบ้านต้องระวัง!!!

MamaExpert Team 20 July 2012

โรคมือเท้าปากเปื่อย   โรคมือเท้าปากจะเกิดเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus genusซึ่งเชื้อโรคในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and enteroviruses. สาเหตุ...

Hand Foot Mouth Syndrome พัฒนาการเด็ก แม่และเด็ก